ปส. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดยนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการ ปส. พร้อมข้าราชการ ปส. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ กรมเจ้าท่า โดยมีนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย) และคณะให้การต้อนรับ โดยศูนย์ดังกล่าวมีระบบติดตามข้อมูลเรือระยะไกล (National Data Center for Long Range Identification and Tracking for Ship) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำสมัยและมีความแม่นยำในการติดตามข้อมูลและตำแหน่งของเรือที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงเป็นระบบที่ไปตามมาตรฐานของสากล โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ปส. มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเทคโนโลยีและรูปแบบการติดตามวัตถุเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการติดตามวัสดุกัมมันตรังสีในอนาคต ให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

          นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการกำกับดูแล รวมถึงแนวทางการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในอนาคต

Skip to content