เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อตัวอย่างอาหาร (เนื้อสัตว์และผัก) จากจังหวัดสงขลา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content