เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content