ปส. ร่วมกับ IAEA เพิ่มทักษะการประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสี-นิวเคลียร์ ที่อยู่นอกเหนือการกำกับฯ

   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Regional Workshop on the Evaluation of Nuclear Security Detection Architecture” ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือ และแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล ให้แก่ผู้เข้าร่วมจากทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 20 คน จากหน่วยงานด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA หน่วยงานด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และศุลกากร จำนวน 5 คน

Skip to content