เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อนำทะเล ปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content