เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content