ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง

Skip to content