ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างเหมารถรับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ จังหวัดชลบุรี รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content