เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อโต๊ะปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างทางนิวเคลียร์และรังสี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content