เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาในตัวอย่างสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสี เป็นส่วนประกอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content