ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเคมีรังสี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างจ้างจัดตั้งห้องปฏิบัติการเคมีรังสี จำนวน 1 งาน

Skip to content