ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเล จ.สงขลา

Skip to content