การตรวจวัดปริมาณรังสีที่เลนส์ตาและต่อมไทรอยด์จากการตรวจซีทีสมองและปริมาณรังสีโดยรอบภายในห้องซีที: การศึกษาในหุ่นจำลอง

Skip to content