เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อม่านหน้าต่างกันแสงพร้อมติดตั้ง ห้อง 609 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content