ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี (ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content