ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา (AC Wheatstone bridge) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีฯ

TORซื้อระบบควบคุมระบบวัดปริมาณรังสีรักษา 1 ระบบ (ปรับปรุง)

Skip to content