ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านหน้าต่างกันแสงพร้อมติดตั้ง ห้องฝ่ายบริหาร 609 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อม่านหน้าต่างกันแสงพร้อมติดตั้งฯ จำนวน 1 รายการ

Skip to content