ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมใหญ่_0001

Skip to content