เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างติดตั้งฟิล์มไวนิลฝ้า บริเวณบานประตูห้องและบานหน้าต่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content