เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content