ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลม เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิช่องฉายรังสีของเครื่องฉายรังสีแกมมาเซล 220 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมปั๊มลม เครื่องปรับและควบคุมฯ

Skip to content