เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแผ่นฟิลเตอร์สำหรับการตรวจวัดปริมาณการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ จำนวน ๕๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแผ่นฟิลเตอร์สำหรับการตรวจวัดปริมาณการฟุ้งกระจายของไอโอดีน-131 ในอากาศ จำนวน 50 ชิ้น_0001

Skip to content