ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีอาร์เอ็น 65 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมบำรุงสถานีเฝ้าตรวจ

Skip to content