ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบไม้บรรทัด จำนวน 5,000 ชิ้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบไม้บรรทัด_0001

Skip to content