ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจทางรังสีในแหล่งสินค้าอุปโภค และแหล่งท่องเที่ยวที่มีกัมมันตรังสี จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content