ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content