รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 13 มิถุนายน 2567

Skip to content