เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการซื้อใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificate) สำหรับเว็บไซต์ ปส. แบบ Wildcard จำนวน 1 ใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content