รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2567

Skip to content