เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างย้ายสวิตซ์ไฟพร้อมติดตั้ง ห้อง 609 ชั้น 6 อาคาร 60 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content