ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Skip to content