ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ

Skip to content