ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในภารกิจของ ปส. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ

Skip to content