เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการเช่าสถานที่ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ปส. จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าสถานที่ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ปส.

Skip to content