เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบสายรัดกระเป๋าเดินทาง จำนวน 500 ชิ้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Skip to content