วิธีที่1
(1) กดปุ่ม "ใส่รูปภาพ" -> เลือกรูป -> Insert -> ย่อขนาดภาพให้เล็กเพื่อให้แสดงได้หลายภาพใน 1 บรรทัด
(2) เคาะ 1 ทีหลังรูปแรก โดยไม่ต้องกดเอ็นเทอร์ แล้วเลือกรูปต่อๆไป

  

ทดสอบบทความที่มี Gallery

 วิธีที่ 2 
(1) เปิดโฟลเดอร์ภาพจากคอมพิวเตอร์ -> ลากภาพที่ต้องการมาวางในเนื้อหา -> ย่อขนาดภาพให้เล็กเพื่อให้แสดงได้หลายภาพใน 1 บรรทัด
(2) เคาะ 1 ทีหลังรูปแรก โดยไม่ต้องกดเอ็นเทอร์ แล้วเลือกรูปต่อๆไป

16_resize.jpg 15_resize.jpg  14_resize.jpg

Search