นางรัชดา  เหมปฐวี

นางรัชดา เหมปฐวี

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Ms. Rachada Hemapattawee 
Deputy Secretary General

E-mail: rachada.h@oap.go.th

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

รองเลขาธิการ

Search