นางเพ็ญนภา  กัญชนะ

นางเพ็ญนภา กัญชนะ

ผู้อำนวยการกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี 

Ms.Pennapa Kanchana
Director of Nuclear and Radiation Licensing Division

E-mail: pennapa.k@oap.go.th

 

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกอง

Search