ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล

ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนกุล

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานปรมาณู

Dr.Phiphat Phruksarojanakun
Acting Expert on Nuclear Energy Bureau of Expertise

Email : phiphat.p@oap.go.th

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้เชี่ยวชาญ

Search