นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

นางนันต์ณภัสร์ กัลยาณเมธี

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

Ms.Nannapat Kanlayanamete
Director of Internal Audit Group

Email : nannapat.k@oap.go.th

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกลุ่ม

Search