นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

Mr.Aniruth Songjakkae
Director of Legal Affairs Group

Email : aniruth.s@oap.go.th

 

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกลุ่ม

Search