นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู

Ms.Ampika Apichaibukol
Director of Administration Development Group
Expert on Atomic Energy Management System

Email : ampika.a@oap.go.th

Date

11 มิถุนายน 2562

Categories

ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้เชี่ยวชาญ

Search