การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEANTOM-EC: Enhancing and Strengthening the Response to a Radiological or Nuclear Emergency in ASEAN (REG 3.01/22)

การจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ASEANTOM-EC: Enhancing and Strengthening the Response to a Radiological or Nuclear Emergency in ASEAN (REG 3.01/22)

ตั้งแต่วันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส.

(ผู้ประสานงาน กพม. สะเราะ)

Skip to content