การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567
– วันพฤหัสที่ 25 มกราคม 2567
– เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคาร 4 ปส. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Skip to content