การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) Mission หัวข้อ Measures for Nuclear and Other Radioactive Material Out of Regulatory Control และ Response Systems

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน International Nuclear Security Advisory Service (INSServ) Mission หัวข้อ Measures for Nuclear and Other Radioactive Material Out of Regulatory Control และ Response Systems

วันที่ ๓๐ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมแอลฟา ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

เม.ย. 30 2024 - พ.ค. 02 2024

Time

8:00 น. - 18:00 น.

Location

ห้องประชุมแอลฟา ชั้น 4 อาคาร 60 ปี ปส.
Skip to content