การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ ปส.

การฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของ ปส. วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ผู้เข้าฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 50 คน

ผู้ประสานงาน : พรพิมล สุดเสือ กทส. กยผ. โทร. 4209

Date

มี.ค. 31 2023
Expired!

Time

8:00 น. - 16:00 น.
Skip to content