การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management)

การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management)
– ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566
– ณ โรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort กรุงเทพฯ
– ผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
– ผู้ประสานงาน ฐิติเดช กตส. โทร. 1605

Skip to content