การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network – International Atomic Energy Agency (APSN-IAEA) Safeguards Seminar & Executive Roundtable และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14th Annual Meeting

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network – International Atomic Energy Agency (APSN-IAEA) Safeguards Seminar & Executive Roundtable และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14th Annual Meeting

วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

Skip to content