การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Regulatory Licensing Workshop for Low-Level Waste Facilities”

ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ปส. และโรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

(ผู้ประสานงาน กตส. ธนาภรณ์ 1605)

Skip to content