การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรการป้องกันการได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรการป้องกันการได้รับรังสีสูงของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง ให้แก่ผู้แทนจากสถานประกอบการทางรังสีที่ได้รับอนุญาตฯ จำนวน 50 คน ผู้ประสาน ภานุพงศ์ 1604

Skip to content